เมื่อวันที่ 12 พย. 63 คณะจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สังกัด กพร ได้เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการบ้านต้นไม้ และทำกิจกรรมทำยาดมสมุนไพร
ประมวลภาพ