ประกาศสถาบันฯ

เรื่องประกาศรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ)
จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน

—————————-

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

(ด่วน) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

รับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน

📌 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง และมีอายุไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบริหาร สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ที่จะนำมาพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ ประสบการณ์การติดต่อประสานงาน และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การออกแบบ infographic และการจัดทำข้อมูลนำเสนอ PPT

✅เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อมูลที่แสดงตามภาพ QR code

📩 ผู้สนใจสามารถส่งใบได้ที่ E-mail : hr@www.igpthai.org ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-6050-8364 (คุณสุ)