ประกาศสถาบันฯ

เรื่องประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ)

—————————-

(ด่วน) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา
✅เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2565
1. สนใจสมัคร สามารถส่ง Resume ทาง E-mail เพื่อพิจารณา หากได้รับการพิจารณาเบื้องต้น (โดยพิจารณาจาก Resume ของผู้สมัคร และจะเรียกนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง)
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะทำงานที่สำนักงาน ก.พ.ร. ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิตฯ
📩 สามารถส่ง Resume ได้ที่ nannatipong@gmail.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 098-343-0545 (แนน)