ประกาศสถาบันฯ

เรื่องประกาศรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 3 อัตรา
สังกัดฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ นปร.

—————————-

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

📢 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ นปร.

📌 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท (ทุกสาขา)
3. หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
…..– การติดต่อประสานงานโครงการ
…..– การจัดทำหนังสือราชการ / สนับสนุนการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
…..– การออกแบบ Infographic และการจัดทำข้อมูลนำเสนอ Power Point
…..– การใช้ Application Zoom Meeting
…..– การจัดทำฐานข้อมูล
4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและทำงานนอกเวลาได้ในบางครั้ง
5. มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย

✅เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อมูลที่แสดงตามภาพ QR code

📩 ผู้สนใจสามารถส่งใบได้ที่ E-mail : hr@igpthai.org ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-6050-8364 (คุณสุ)