ประกาศสถาบันฯ

เรื่องประกาศรับสมัครเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

—————————-

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

📢ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

📌การรับสมัครเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. – 16 ส.ค. 2564 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.igpthai.org อ่านรายละเอียด

📌ดาวน์โหลดใบสมัคร