ประกาศสถาบันฯ

เรื่องประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สังกัดฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)

—————————-

(ด่วน) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

 รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา : ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สังกัดฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
✅เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
1. สนใจสมัคร สามารถส่ง Resume ทาง E-mail เพื่อพิจารณา หากได้รับการพิจารณาเบื้องต้น จะติดต่อไปนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง (ผ่านระบบ Zoom)
2. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะทำงานที่สำนักงาน ก.พ.ร. ถ.พิษณุโลก แขวงดุสิตฯ
3. เริ่มงานวันที่ 1 สิงหาคม 2564
📩 สามารถส่ง Resume ได้ที่ oraneee.u@gmail.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 092-651-6142 (นางสาวอรณี อำพร)