ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ก.พ.ร. 1

*** เหลือเวลาการรับสมัครอีก 2 วันเท่านั้น *** สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8” (ก.พ.ร. 1 รุ่น (red flag)รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ โดยปิดรับสมัครในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (red flag)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และรายงานตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ศึกษาอบรมต่อเนื่อง (เฉพาะวันเสาร์) จนถึงกันยายน 2564 ** ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายต้นสังกัดได้ ** รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.igpthai.org/GGSD8/ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://igpthai.org/GGSD8/dowloadwp.html ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ, คุณเจนจิรา ช้างแก้ว โทร 0 2141 9021 – หรือ 0 2141 8998…

3 หลักสูตรใหม่ สู่การขับเคลื่อนองค์กรยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน

IGP ภูมิใจนำเสนอ 3 หลักสูตรใหม่ ที่จะนำทุกๆ ท่านเข้าสู่การขับเคลื่อนองค์กรยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (IGP) กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม จำนวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 หลักสูตร Agile Organization Management สู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน สามารถดูรายละเอียด ได้ที่  igpthai.org/publiccourse/agile.html หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร AI for Management สู่การพัฒนาองค์กรอัจฉริยะยุคใหม่ สามารถดูรายละเอียด ได้ที่  igpthai.org/publiccourse/ai.html หลักสูตรที่ 3 หลักสูตร การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัล (Enterprise Architecture Enables Digital Innovation) สามารถดูรายละเอียด ได้ที่  igpthai.org/publiccourse/ea.html ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ผ่าน Google Form ได้ที่ https://forms.gle/4TCHEEdXV4PJv5XG7 (ok)หลักสูตรละ 2,900- บาท (scissors)มีประกาศนียบัตร (clap)รับจำนวนจำกัด การรับสมัครผ่าน…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “Enterprise Architecture Enables Digital Innovation 2021 for Management”

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (IGP) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “Enterprise Architecture Enables Digital Innovation 2021 for Management” แล้ว ซึ่งเป็นหลักสูตรฯ ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ผู้ที่สมัครสามารถเช็ครายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดให้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้ที่ http://www.igpthai.org/enterprisearchitecture/ ขอบพระคุณในการติดตามหลักสูตรต่างๆ และ IGP ยังคงมีหลักสูตรที่สอดรับกับสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศและของโลกอยู่เสมอ และพบกันในโอกาสถัดไปค่ะ