ประกาศสถาบันฯ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

—————————-